5+5+5+5 խնդրի պատասխանը

194

ՊԵՏՔ Է ՄԻԱՅՆ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻՑ ՄԵԿԸ ԴԱՐՁՆԵԼ 4.