Անապատը երազում (երազահան)

171

Երազում անապատում հայտնվելը նշանակում է, որ ձեզ սպասվում է մեծ անհանգստություն կամ էլ դուք կտառապեք միայնությունից։

 

Տառերի ցանկն այստեղ