Բացիկը երազում (երազահան)

46

Բացիկի վերաբերյալ յուրաքանչյուր երազ նշանակում է նորություն ստանալ։

 

Տառերի ցանկն այստեղ