Բակապանը երազում (երազահան)

40

Երազում բակապան տեսնելը նշանակում է բամբասանք։

Տեսնել, թե ինչպես է բակն ավլում կամ ձյունը մաքրում նշանակում է, որ ձեր երազանքները չեն իրականանա։

 

Տառերի ցանկն այստեղ