Դարակը երազում

128

Տանը կամ խանութում դատարկ դարակները նշանակում են ձեր կյանքում անկարգավորվածություն։

Երազում ինչ որ բան դարակը դնելը նշանակում է. I որ դուք վերջացրել եք որևէ գործ և կարող եք մոռանալ դրա մասին։

ՏԱՌԵՐԻ ՑԱՆԿՆ ՝ այստեղ