Դարբինը երազում

56

Եթե դարբնոցում, աշխատանքի պահին ես տեսել նրան, այն գործը, որ ձեռնարկել ես, մեծ դժվարությամբ գլուխ պիտի բերես և ճաշակես նրա բարիքները:

Եթե տեսել ես, որ ինքդ ես դարբնություն անում, ուրեմն ազնիվ ու արդար ես գործիդ մեջ, հույս ունես արժանանալու մեծ պաշտոնի ու պատվի, բայց՝ ապարդյուն:

ՏԱՌԵՐԻ ՑԱՆԿԸ՝ այստեղ