Դատարանը երազում

67

Երազում դատարան տեսնելը նշանակում է գումարային կորուստ, տխրություն, անհանգստություն։

Եթե երազում ձեզ դատապարտեն, ապա դուք ձեր գործերում և արարքներում սխալ եք թույլ տալիս։

ՏԱՌԵՐԻ ՑԱՆԿՆ ՝ այստեղ