Հեղինակը երազում

21

Հեղինակի համար երազը , որում նրա ձեռագիրը խմբագրի կողմից մերժվում է , նշանակում է , որ իական կյանքում նրա գործերը կգնահատվեն ըստ արժանավույն և կտրվեն տպագրության:

Եթե երազում տեսնում եք հեղինակի, որը ոգեշնչված աշխատում է ինչ-որ ստեղծագործության վրա, ապա իրականում ձեզ սպասվում է ոչ մեծ անհանգստություն կապված ձեր ինչ-որ ստեղծաագործության հետ: