Կա համապատասխան քարտեզը, որով ոչ միայն ԼՂՀ-ն, այլև Դաշտային Ղարաբաղն ու Գարդմանքը, ՀՀ մաս է

0Загрузка...