Կերակրի սոդայի օգտագործման հանճարեղ տարբերակներ, որոնց մասին դու չգիտեիր

31

 

տեքստ կկկ

տըետդըեռտգդ

տեքստ յյյ

եռգգեռսդֆգսդֆսդ

տեքստ հհհ

եռըռտըյւտըւյտը

տեքստ գգգ1 նկարտեքստֆֆֆ

հգյգյգըյհֆվ

տեքստդդդըօւիտըւհֆդգհդգ

7777

իւօւիօըւիյտը

8888

ռտււռտըհտդգհդ

1010

գֆյֆհդբ

11111

13

14

16

վերջ

Աղբյուրը ՝ blog.1in.am

 
Загрузка...