Լարային պայուսակը երազում

64

Եթե երազում ինչ-որ տեղ եք գնում լարային պայուսակը ձեր ձեռքին, ապա դա նշանակում է , որ դուք իրական կյանքւմ գերադասում եք պարզ հարմարությունները նորաձև ժամանակակից միջոցներից:

Եթե երազում փաստաթղթերն եք դրել լարային պայուսակի մեջ, ապա կբախվեք այնպիսի իրավիճակի հետ, որից հետո կգաք այնպիսի եզրահանգման, որ այս կյաքում ամենինչ հարաբերական է :