Թերթը երազում (երազահան)

4

Երազում թերթ կարդալը նշանակում է նորություն, բամբասանք կամ խաբեություն։

Տառերի ցանկն այստեղ