Թոնիրը երազում (երազահան)

36

Երազում թոնրում կրակ տեսնելը հաջողություն է : Հանգած թոնիրը սխալներ փոխհարաբերություններում:

Տառերի ցանկն այստեղ